АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметомадвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків. Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату у зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об’єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Держава гарантує адвокату особисту недоторканість і збереження адвокатської таємниці. Всі витрати по забезпеченню конституційного права на захист громадян адвокатом за призначенням органів дізнання, досудового слідства та суду бере на себе держава. Членам Колегії адвокатів гарантується збереження адвокатської таємниці шляхом: заборони вилучати та оглядати без згоди адвоката та клієнта матеріали, зібрані адвокатом, будь-якими службовими особами та органами Колегії; заборони органами управління та посадовими особами Колегії розголошувати відомості, які їм стали відомі від клієнта при зверненні до адвоката або при виконанні своїх службових обов’язків від адвоката, клієнта, або при ознайомленні з адвокатськими документами; заборони адвокату розголошувати будь-які відомості, отримані при виконанні обов’язків адвоката, а також тих, які стали їм відомі від інших адвокатів Колегії

Источник: АДВОКАТ КИЕВ

Похожих записей не найдено

Тема статьи:

  • адвокатська таємниця