Акт приймання продукції (товарів) за кількістю. Шаблоны.

Акт приймання продукції (товарів) за кількістю. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Акт приймання продукції (товарів) за кількістю

 

м.
Київ                                                               «___»_____________ 201_ р.

 

     Місце складання
акту приймання продукції (товарів) __________
__________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів)
___________________
     Час закінчення приймання
____________________________________
     Комісія у складі:
___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові)
за участі представника постачальника,  незацікавлено
організації,
громадськост
____________________________________________________
         (посада, назва підприємства, ім’я, по батькові,
прізвище)
     Дата і    номер    посвідчення   представника  
постачальника
(незалежної організації, громадськості)
__________________________
     Комісія ознайомлена   з  Інструкцією  про  порядок 
приймання
продукції виробничо-технічного  призначення  і  товарів 
народного
споживання за кількістю.
     Назва постачальника
_________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника)
_____________________
     Дата і  номер  телефонограми   або   телеграми   про  
виклик
представника відправника (виробника)
_____________________________
     Дата та номер рахунку-фактури
_______________________________
     Дата та номер транспортної накладно
________________________
     Станція відправлення (пристань,  порт)  і  дата 
відправлення
__________________________________________________________________
     Станція призначення і час прибуття вантажу
__________________
     Час видачі вантажу органом транспорту
_______________________
     Час розкриття  вагона,  контейнера,  автофургона   та  
нших
опломбованих транспортних засобів
________________________________
     Час доставки продукції (товарів) на склад отримувача
________
__________________________________________________________________
     Номер і  дата  комерційного  акту  (акту,  виданого  
органом
автомобільного транспорту)
_______________________________________
     Умови збереження  продукції  на  складі  отримувача   до  

приймання
________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Визначення кількості   продукції   (товарів)  відбувалося 
на
справних терезах або інших вимірювальних пристроях,  перевірених
у
встановленому порядку
______________________________________________
__________________________________________________________________
     Стан тари  та  упаковки  на  момент  огляду продукції, 
зміст
зовнішнього  маркірування  та  інші   дані,   на   підставі  
яких
визначається,  у чиїй упаковці пред’явлено продукцію —
відправника
чи виробника
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
     Дата відкриття тари
______________________________________________
     Порядок відбору   продукції   для   вибіркової  перевірки 
з
зазначенням підстав  вибіркової  перевірки  (стандарта,  ТУ, 
умов
договору тощо)
____________________________________________________
__________________________________________________________________
     За чиєю вагою або пломбами відвантажено продукцію
_________________
__________________________________________________________________
                    (відправника, транспорту)
стан пломб
_______________________________________________________
                       (справні, несправні)
     Зміст відбитків пломб
_______________________________________
                                   (за документами і фактично)
     Вага кожного місця,  в якому виявлено нестачу (фактична і 
за
трафаретом на тарі (упаковці)
____________________________________
     Маркірування місць
__________________________________________
                                (за документами і фактично)
     Наявність або відсутність пакувальних  ярликів  та  пломб 
на
окремих місцях
___________________________________________________

     При перевірці вантажу встановлено:


                         
                         


     Яким чином визначено кількість продукції, якої браку
_________________
__________________________________________________________________
        (зважуванням, рахуванням місць, обмірюванням тощо)
     Чи могла вміститися продукція,  якої  не  вистачає,  у 
тарне
місце, вагон, контейнер тощо
_________________________________________
     Висновок про причини та місце утворення нестач
_____________________
__________________________________________________________________
Особи, що  брали   участь   у   прийманні   продукції   (товарів),
попереджені про відповідальність за підписання акту,  який
містить
дані, що не відповідають дійсності.
     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування                                 Керівник
підприємства
отримувача ______________                   
_____________________
Адреса _________________                     «___»________
201_
р.