Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю. Шаблоны.

Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.     Місце складання акту приймання продукції (товарів)
__________________
________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів)
_________________________
________________________________________________________________
     Час закінчення приймання
____________________________________
     Комісія у складі:
___________________________________________
______________________________________________________________
       (посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові)
за участі представника постачальника,  незацікавлено
організації,
громадськост
____________________________________________________
_______________________________________________________________
    (посада, назва підприємства, ім’я, по батькові, прізвище)
     Дата і № посвідчення представника  постачальника  (незалежної
організації, громадськості)
______________________________________
     Комісія ознайомлена  з  Інструкцією  про  порядок  
приймання
продукції  виробничо-технічного  призначення  і  товарів
народного
споживання за кількістю та якістю.
     Назва постачальника
_________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника)
_____________________
     Дата і   номер   телефонограми   або   телеграми  про 
виклик
представника виробника (постачальника)
___________________________
     Дата та № рахунку-фактури
___________________________________
     Дата та № транспортної накладно
____________________________
     Станція і дата відправлення
_________________________________
     Станція призначення та час прибуття вантажу
_________________
     Час видачі вантажу органами транспорту
______________________
     Час розкриття вагона, контейнера, автофургона, тари
_________
     Дата складання комерційного акта
____________________________
     Стан тари, упаковки, маркірування, пломби
___________________
____________________________________________________________
     Наявність пакувальних ярликів
_______________________________
     За документами постачальника зазначалося:
————————————————————————————
Найменування   |Одиниця      |За транспортною|За
рахунком,
продукції та      |вимірювання|накладною         
|пакувальним листом
кількість місць   |                  
|———————+———————-
тари                 
|                  
|кількість|сума |кількість|   сума
———————+—————+————+—-+———-+————
       1               
|     2            |    3        
|   4 |     5      |     6
———————+—————+————+——+———-+————
————————————————————————————

     Фактично виявилося:
————————————————————————————
Найменування|Одиниця| Фактично надійшло   |      Розходження
продукції       |виміру   
|—————————+————————
                    
|              |кіль-|сума|у
тому       | надлишки |  нестача
                    
|              |кість|      
|числі брак |                |
                    
|              |      
|       |або бій      |               
|
                    
|              |      
|       |————-+————-+————
                    
|              |      
|       |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума
                    
|              |      
|       |кість|       |кість|     
|кість|
——————+————+—-+——+——+——+——+—-+——+——
     1              |  
2          |  3  | 4    
|  5   |  6    |  7   |  8  |  9   
|  10
——————+————+—-+——+—-+——+—-+—-+——+——
—————————————————————————————

     Яким чином визначено кількість продукції, якої браку
_______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
     Детальний опис виявлених дефектів та їх характер
____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
     Номери ГОСТів,    технічні   умови,   креслення,   за  
якими
здійснювалася перевірка якості продукц
_________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
     Висновок комісії про причини нестачі, надлишків, бою та
браку
продукції:
_______________________________________________________
_______________________________________________________________
     Члени комісії попереджені про відповідальність за 
підписання
акту, який містить дані, що не відповідають дійсності.

     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування                                 Керівник
підприємства
отримувача ______________                   
_____________________
Адреса _________________                     «___»________ 201_
р.
 

 

Тема статьи:

  • акт приймання продукції за кількістю