Акт приймання продукції (товарів) за якістю. Шаблоны.

Акт приймання продукції (товарів) за якістю. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Акт приймання продукції (товарів) за якістю

 

м.
Київ                                                              «___»_____________ 201_ р.

     Місце складання акту приймання продукції (товарів)
__________
__________________________________________________________________
     Час початку приймання продукції (товарів)
___________________
     Час закінчення приймання
____________________________________
     Комісія у складі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи)
     Дата і  •  посвідчення представника постачальника (незалежної
організації, громадськості)
______________________________________
__________________________________________________________________
     Комісія ознайомлена  з  Інструкцією  про  порядок  
приймання
продукції  виробничо-технічного  призначення  і  товарів
народного
споживання за якістю.
     Назва постачальника
_________________________________________
     Назва та адреса відправника (виробника)
_____________________
__________________________________________________________________
     Дата і  номер  телефонограми   або   телеграми   про  
виклик
представника відправника (виробника)
_____________________________
__________________________________________________________________
     Дата і   номер   договору   (наряду)  на  поставку 
продукції
(товарів)
________________________________________________________
     Дата і номер рахунку-фактури
________________________________
     Дата і номер транспортної накладно
_________________________
     Станція і дата відправлення
_________________________________
     Станція (порт,  пристань)   призначення   і   дата  
прибуття
продукції (товарів)
______________________________________________
__________________________________________________________________
     Час видачі вантажу органом транспорту
_______________________
     Час розкриття  вагона,  контейнера,  автофургона   та  
нших
опломбованих транспортних засобів
________________________________
     Дата і номер комерційного акту
______________________________
     Час доставки вантажу на склад отримувача
____________________
     Умови збереження продукції на складі отримувача до 
складання
акта
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Стан тари  та  упаковки  на  момент  огляду продукції, 
зміст
зовнішнього маркірування тари,  у чиїй тарі,  упаковц
пред’явлено
для огляду продукцію (відправника чи виробника)
__________________
__________________________________________________________________
     Дата розкриття тари та упаковки
_____________________________
     Зауваження щодо  маркірування,  тари,   упаковки,   а  
також
кількість продукції, якої стосується кожен із виявлених 
недоліків
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Якщо проводилася  вибіркова  перевірка  продукції  (на  
якій
підставі: ГОСТ, технічні умови, інші обов’язкові правила,
договір)
— порядок відбору продукц
______________________________________
__________________________________________________________________
     За чиїми  пломбами   (відправника   чи   органу  
транспорту)
відвантажена й надійшла продукція, справність пломб,  відбитки 
на
них
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Транспортне або   відправницьке   маркірування   місць   
(за
документом і фактично)
___________________________________________
__________________________________________________________________
     Наявність або   відсутність  пакувальних  ярликів,  пломб 
на
окремих місцях
___________________________________________________
__________________________________________________________________
                     (наявність, відсутність)
     Відмітка про  видачу  вантажу  в  порядку   ст.____  
Статуту
залізниць
________________________________________________________
     Кількість (вага),  повне  найменування  та перелік
продукції,
пред’явленої до перевірки, а також фактично перевіреної.
——————————————————————————————
NN |Наймену- |Один.|Ціна|За документами|     Фактично надійшло
п/п |вання      |вимі-  |     
|постачальника  |———————————-
      |продукції|ру      |     
|                       
|  усього  |  у тому числі
      |             
|         |      |                       
|              |  брак
або бій
      |             
|         |     
|———————+———-+———————
      |              |        
|      |кіль-   |сума      
|кіль-      |сума|кількість|сума
      |              |        
|      |кість   |             
|кість|     |         |
—-+————+——-+—-+——-+——+——+——-+———+——
 1   |    2        |  3      
| 4  |   5     |  6     |  7   | 8      
|    9     |  10
—-+———-+———+—+——-+——+——+——-+———+——
—————————————————————————————-

     Вказати продукцію,  гатунок  якої  не   відповідає  
гатунку,
зазначеному в документі, що посвідчує її якість.
     Детальний опис виявлених недоліків та їх характер
___________________
__________________________________________________________________
     Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий гатунок,
з
посиланням  на  стандарт, технічні умови, інші обов’язков
правила
__________________________________________________________________
     Кількість некомплектної продукції,  перелік частин, вузлів
та
деталей, яких не вистачає, та їх вартість
_______________________________
__________________________________________________________________
     Номери ГОСТів,  технічних умов, креслень, зразків (еталонів),
за якими здійснювалася перевірка якості продукц
_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Номер бракувальника підприємства-виробника продукції, якщо
на
продукції такий номер наявний
____________________________________
     Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено
_________________
__________________________________________________________________
     Інші дані,  які, на думку комісії, необхідно зазначити в
акті
для підтвердження неналежної якост
______________________________
     Висновки комісії про характер виявлених дефектів у 
продукції
та причини їх появи
______________________________________________
__________________________________________________________________
     Члени комісії  попереджені про відповідальність за
підписання
акту, що містить дані, які не відповідають дійсності.

     Підписи членів комісії:
     1. __________________________
     2. __________________________
     3. __________________________
     4. __________________________

     Представник постачальника
     (незацікавленої організації,
     громадськості): ___________________
                          (підпис)
 

 

Тема статьи:

  • акт прийому передачі товару
  • акт прийому-передачі товару
  • акт приймання-передачі товару
  • акт прийому-передачі товару зразок
  • акт прийому передачі товару зразок
  • акт прийому-передачі товару бланк
  • акт приймання-передачі товару зразок
  • акт приймання передачі товару