Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона) . Шаблоны.

Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона) . Шаблоны.

АКТ TC «АКТ»

розкриття вагона (контейнера, автофургона) TC «розкриття вагона (контейнера, автофургона)»

«___» ___________ 199 __ р.

Місце складання акту ______________________________________________________

Комісія у складі ____________________________________________________________

розкрила вагон (контейнер, автофургон) __________________________________________,

що надійшов за ___________________ накладною ______ від «___» ___________ 199__ р.

Вантажоодержувач _________________________________________________________

Вантажовідправник _________________________________________________________

Станція відправлення _______________________________________________________

Станція призначення _______________________________________________________

Дата і час подачі вагона (контейнера, автофургона) під розвантаження ____________

__________________________________________________________________________

Стан вагона (контейнера, автофургона) _______________________________________

__________________________________________________________________________

Справність пломб і детальний опис відбитків ___________________________________

__________________________________________________________________________

Наявність і стан вантажу ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Продукція (товари) вивантажені з ____________________________________________

до ___________________________________________________________________________,

який повністю забезпечує збереження продукції (товару), що знаходиться під охороною __ ______________________________________________________________________________,

без змішування з однорідною продукцією.

Комісія з правилами приймання продукції і товарів за кількістю та якістю ознайомлена й несе відповідальність за відомості, вказані в акті.

Телеграму про виклик представника вантажовідправника буде дано.

Приймання продукції (товарів) за кількістю призначене на «___» _________ 199__ р.

Підписи осіб, які брали участь у складанні акту:

_________________ (________________)

(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування Керівник підприємства

отримувача ______________ ______________________

Адреса _________________ «__» __________ 199__ р.