Договір купівлі-продажу товарів. Шаблоны.

Договір купівлі-продажу товарів. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
купівлі-продажу товарів

    

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.

 
 Підприємство __________________________, назване
у подальшому
«Продавець», в особ
____________________________________________,
що діє на підставі ____________________________, з одн
сторони,
____________________________________________________________,
назване у подальшому «Покупець», в особ
__________________________,
що діє на підстав
______________________________________________,
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     Продавець продає, а Покупець купу
__________________________
за ціною ____________________________________________________
грн.
за одиницю виробу в кількості _________________ на __________
грн.

                      2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

     2.1. Продавець зобов’язаний:
не пізніше _____________________________ днів з моменту
підписання
Договору передати Покупцю _____________________________________;
забезпечити Покупця інструкцією по експлуатації виробу  та 
видати
йому сертифікат (свідоцтво про якість) на виріб.
     2.2. Покупець зобов’язаний:
прийняти і розрахуватися за товар не пізніше
____________________.

                    3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     3.1. Сторони    несуть   відповідальність   у  
встановленому
законодавством порядку.
     Продавець:
     3.2.1. Несе відповідальність за якість виробу, що
продається.
Якщо  якість  виробу не відповідатиме сертифікату (посвідченню
про
якість),  Продавець сплачує Покупцю штраф у розмір
_____________%
від вартості виробу,  а також ліквідує дефекти своїми силами та
за
свій рахунок в __________________ денний строк з моменту
отримання
повідомлення Покупця.
     3.2.2. За   затримання   передачі   (відвантаження)   
виробу
Продавець сплачує штраф у розмірі ___________________________
грн.
за кожний день прострочення передачі (відвантаження).
     Покупець:
     3.2.3. За необгрунтовану відмову від розрахунку за 
продукцію
Покупець   виплачує  штраф  у  розмірі  ______________%  від 
суми
відмови, а також _______________% пені за кожний день
прострочення
платежу.
     3.2.4. За затримку приймання виробу Покупцем (в тому
випадку,
якщо   приймання   здійснюється  представником  Покупця) 
останній
виплачує штраф у розмірі ___________________ грн.  за кожний 
день
затримки  приймання,  що  рахується  з  моменту одержання
Покупцем
повідомлення Продавця про готовність виробу до здачі.

                      4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     Оплата вартості виробу  відбувається  за  ціною 
домовленості
шляхом _______________________________________________________

                     5. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ

     Спори, що  випливають  з  умов цього Договору, 
розглядаються
органами Державного арбітражу по встановленій підвідомчості.

                        6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

         7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Продавець: __________________     Покупець:
______________________

 

 

Тема статьи:

  • договір купівлі-продажу зразок заповнений