Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів). Шаблоны.

Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів). Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення
поставки) продукції (товарів)


            Сума _______________________________ грн.


     Згідно з договором № __________ від «___»____________ 199_
р.
відповідач повинен був поставити нам у 199 __ р.
_________________
__________________________________________________________________
                 (найменування продукції, товару)
у кількост
_____________________________________________________.
     Свої зобов’язання за договором відповідач не виконав.
     Фактично за вказаний період відповідач поставив
_____________
__________________________________________________________________
                (найменування продукції, товарів)
в кількості ___________________ на суму ____________________ грн.,
недопоставивши
___________________________________________________
                   (кількість і найменування продукції, товарів)
на _________________________________ грн.
     За недопоставку продукції (товарів) згідно з
п.______________
або п.________ договору відповідач зобов’язаний сплатити
неустойку
в сумі _____________________ грн. (див. розрахунок, що додається).
     Пред’явлену нами претензію № _____ від «___»_________ 199_
р.
про сплату неустойки в сумі ______________________ грн.
відповідач
залишив без задоволення (відповіді) з наступних мотивів:
_________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     Відмову відповідача від задоволення претензії вважаємо
необгрунтованою
__________________________________________________
_________________________________________________________________.
                       (зазначити причини)
     Враховуючи викладене, просимо Арбітражний суд за
недопоставку
продукції  (товарів)  стягнути  з  відповідача  неустойку  в 
сумі
___________________ грн.  і повернення  витрат  на  державне 
мито
_______________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ відіслання її відповідачу.
     2. Копія відповіді на претензію (якщо є).
     3. Копії договору.
     4. Витяг із специфікації.
     5. Розрахунок неустойки.
     6. Поштова  квитанція  на  відправлення  копії позовно
заяви
відповідачу.
     7. Платіжне доручення про перерахування держмита.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                        ________________
                                                    (підпис)

                                  До обласного Арбітражного суду

                                  Дата
___________________________
                                 
______________________________
                                  Адреса:
________________________
                                 
________________________________
                                 
________________________________

Позивач:
________________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.
Відповідач:
_____________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.
 

 

Тема статьи:

  • доповнення до позовної заяви зразок