Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів). Шаблоны.

Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів). Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку
недоброякісної продукції (товарів)

Сума
_______________________________ грн.

     Згідно з накладною № _________ від «___»_____________ 201_
р.
відповідач поставив нам у кількост
______________________________
                                  (найменування продукції,
товару)
на суму ______________________________ грн.
     Рахунок відповідача № _______ від «___»______________ 201_
р.
нами оплачено повністю.
     При прийманні  продукції  (товарів)  за  якістю  
встановлено
_________________________________________________________________,
                 (опис недоброякісної продукції)
що підтверджується актом № ______ від «___»______________ 201_
р.,
складеним за участі представника
________________________________,
                                (громадськості, іншо
організації)
що діє на підставі посвідчення № _____ від «___»__________ 201_
р.
     Заявлену нами претензію № ____ від «___»_____________ 201_
р.
відповідачем відхилено  (залишено  без  відповіді)   з  
наступних
мотивів:
________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення  
претензії
необгрунтованою:
_________________________________________________
                                 (зазначити причини)
_________________________________________________________________.
     На підставі викладеного та керуючись _______________,
просимо
стягнути з відповідача на нашу користь штраф у сумі ________ грн.,
збитки в сумі _______________ грн., а всього _____________ грн.
та
на відшкодування витрат на держмито _____________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Акт приймання № _____ від «___»______________ 201_ р.
     4. Посвідчення представника громадськості (іншо
організації)
________ від «___»___________ 201_ р.
     5. Розрахунок штрафу.
     6. Калькуляція розміру збитків.
     7. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     8. Доказ відправлення позовної заяви відповідачу.
     9. Інші   документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги, 
на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                   _______________
                                               (підпис)

                                    До обласного Арбітражного
суду

                                    Дата
________________________.
                                   
___________________________.
                                    Адреса:
_____________________
                                   
_____________________________.

     Позивач:
___________________________________________________.
     Адреса:
____________________________________________________.
     Банківські реквізити
_______________________________________.
     Відповідач:
________________________________________________.
     Адреса:
____________________________________________________.
     Банківські реквізити
_______________________________________.