Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари. Шаблоны.

Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення)
тари


Сума _______________________________ грн.

     За рахунком № ___ від «___»________ 201_ р.,  у
відповідності
до договору № ____ від «___»___________ 201_ р.,  відповідачу
було
відвантажено
_____________________________________________________
                       (найменування продукції, товару)
у
_______________________________________________________________.
                       (найменування тари)
     Згідно з зазначеним договором № _____ від «___»______ 201_
р.
________________________________________ у кількост
_____________
           (найменування тари)
підлягало поверненню не пізніше «___»______________ 201_ р.
     Фактично тару повернуто «___»____________ 201_ р. у
кількості
_____________, з простроченням ________________ днів, не
повернуто
_____________________________________.
              (кількість)
     Заявлену нами претензію № _____ від «___»____________ 201_
р.
про сплату  штрафу  за  прострочку  повернення (неповернення)
тари
відповідачем  відхилено  (залишено  без  відповіді)  з  
наступних
мотивів:
________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення  
претензії
необгрунтованою
__________________________________________________
                                (зазначити причини)
_________________________________________________________________.
     На підставі викладеного та керуючись
________________________
та Інструкцією про порядок повернення тари з-під
_________________
_________________________________________________________________,
                     (найменування продукції)
просимо стягнути з відповідача на користь позивача  штраф  у 
сумі
______________________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Копія договору № _____ від «___»______________ 201_ р.
     4. Копія рахунку № _____ від «___»______________ 201_ р.
     5. Доказ відправлення копії позовної заяви відповідачу.
     6. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     7. Інші  документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,  
на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                      ________________
                                                  (підпис)