Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом. Шаблоны.

Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при
перевезенні вантажів автотранспортом

 Сума
_______________________________ грн.


     При прийманні продукції (товару),  яку доставив відповідач
на
автомашині № _______ за товарно-транспортною накладною № _____
від
«___»_______________ 201_ р.  в порядку централізованих
перевезень
вантажів, установлено нестачу _________ місць вагою ______.
     Факт нестачі  засвідчений  розпискою  приймальника вантажу
та
водія    на    товарно-транспортній     накладній,     а    
також
приймально-здавальним актом, складеним за участі тих самих осіб.
     Заявлену нами претензію № ____ від «___»_________ 201_ р.
про
оплату  вартості вантажу,  якого не вистачає,  відповідач
відхилив
(залишив без відповіді) з наступних мотивів:
_____________________
_________________________________________________________________.
     Вважаємо відмову  відповідача   від   задоволення  
претензії
необгрунтованою
_________________________________________________.
                              (зазначити причини)
     На підставі  викладеного  та керуючись ст.___________
Статуту
автомобільного  транспорту,  просимо  стягнути  з  відповідача 
на
користь позивача  __________________ грн.,  що становлять
вартість
вантажу, якого не вистачає, ____% річних у сумі _____________
грн.
за  користування  чужими  коштами  і  на  відшкодування  витрат
на
державне мито ________________ грн., а всього ______________ грн.

     Додаток:
     1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
     2. Відповідь на претензію.
     3. Товарно-транспортна накладна № ___ від «___»______ 201_
р.
     4. Приймально-здавальний акт.
     5. Копія рахунку.
     6. Доказ відправлення копії позовної заяви відповідачу.
     7. Платіжне доручення про перерахування держмита.
     8. Інші  документи,  що  обгрунтовують  позовні  вимоги,  
на
_________ сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       ________________
                                                   (підпис)

                                    До обласного Арбітражного
суду

                                    Дата
_________________________
                                   
____________________________
                                    Адреса:
______________________

Позивач:
________________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.
Відповідач:
_____________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.
Співвідповідач:
_________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.