Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці. Шаблоны.

Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу
при централізованій доставці


     Вашим підприємством прийнято від
____________________________
для  доставки  на  нашу  адресу   централізованою   доставкою  
за
товарно-транспортною накладною  № _____ від «___»_________ 201_
р.
продукція (товари) _______________ у кількості 
__________________
на суму ______________________________________ грн.
     При прийманні вантажу від водія автомашини  виявлено 
нестачу
________ в  кількості  ______________ на суму ______________ грн.,
що  засвідчується  підписом  у   товарно-транспортній  
накладній,
завіреній  водієм  автомашини  та  нашим  представником (у
випадку
відмови водія  автомашини  складається  акт  і  робиться  запис 
у
накладній вантажоотримувачем).
     Вартість продукції,  якої  не  вистачає,  згідно  з  
доданим
розрахунком становить _______ грн.
     Рахунок постачальника № ____ від  «___»____________  201_ 
р.
оплачено повністю.
     Керуючись ст.____ Статуту автомобільного транспорту 
України,
прошу перерахувати вартість продукції (товару),  якої не
вистачає,
_______________ грн.,  а також _______%  річних, починаючи від
дня
пред’явлення   претензії   до   дня   нарахування  коштів  на 
наш
розрахунковий рахунок № ___ в _____________________ м._________.
                                    (назва банку)

     Додаток:
     1. Товарно-транспортна накладна
___________________________
від «___»__________ 201_ р.
     2. Рахунок постачальника.
     3. Акт  приймання  продукції  за кількістю (у випадку
відмови
водія від свідчення запису в накладній).
     4. Розрахунок суми претензії.
     5. Інші  документи,  що  підтверджують   претензію   на  
___
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                 _____________________
                                               (підпис)

     Дата __________                     Кому
____________________
     № _____________                     Адреса
__________________