Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу. Шаблоны.

Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв’язку з
нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу

  Сума
_______________ грн.

 

     У відповідності з
договором № _______________________________
від «___»___________ 201_ р. вантажовідправником на нашу адресу
за
залізничною накладною № __________ відвантажено продукцію (товари)
____________________, у вагоні (контейнері)
______________________
за пломбою ___________________________ (відправника, перевізника).
     При видачі  з  перевіркою  вантажу,  у  зв’язку  з (несправне
перевезення, порушення пломб, технічна несправність 
транспортного
засобу)
_________________________________________________________,
встановлено нестачу  (псування,  пошкодження,  втрата  вантажу) 
в
кількості _______________. Вартість нестачі відповідно до
доданого
розрахунку склала ___________________________________________
грн.
Нестачу продукції (товару) підтверджено комерційним актом
______
від «___»________ 201_ р. (у випадку відмови станції від
укладання
комерційного акта — скаргою на ім’я начальника  відділення 
дороги
та  актом  приймання).  Пошкодження вантажу та уцінка
підтверджені
актом експертизи № _______________ від «___»____________ 201_ р.
     Рахунок постачальника № _______ від «___»____________ 201_
р.
оплачено повністю.
     На підставі ст._______ Статуту залізниць  прошу 
перерахувати
вартість  нестачі  (втраченого, пошкодженого, зіпсованого
вантажу)
___________ грн. на наш розрахунковий рахунок № ________________
в __________________________________________________
м.__________,
                   (назва банку)
___________% річних, починаючи від дня пред’явлення претенз
до
дня перерахування грошей на наш розрахунковий рахунок.

     Додаток:
     1. Залізнична накладна № _______ від «___»___________ 201_
р.
     2. Комерційний акт № ________ від «___»______________ 201_
р.
     3. Акт експертизи.
     4. Рахунок постачальника № ________ від «___»________ 201_
р.
     5. Розрахунок суми претензії.
     6. Інші документи, що обгрунтовують претензію на
____________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                        ________________
                                                    (підпис)

     Дата ____________                      Кому
_________________
     №________________                      Адреса
_______________
 

 

Тема статьи:

  • претензійний лист зразок
  • лист претензія зразок
  • претензійний лист приклад