Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції. Шаблоны.

Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку (прострочення
поставки) продукції

Сума
_________________ грн.

 

                 
     У відповідності до укладеного договору
____________________
від «___»______________ 201_ р.
Ваше   підприємство   зобов’язане   було     поставити    нам   
в
_________________ 201_ р.
(квартал, місяць)
__________________________________________________________________
                 (найменування продукції, товару)
у кількості _______________ на суму _________________________
грн.
     Фактично за вказаний період поставлено
______________________
__________________________________________________________________
                 (найменування продукції, товару)
в кількості __________________ на суму ______________________
грн.
     Таким чином,  Вами недопоставлено у визначений  за 
договором
строк
____________________________________________________________
                 (найменування продукції, товару)
у кількості ______________________ на суму __________________
грн.
     У відповідності до викладеного і керуючись
__________________
_________________________________________________________________,
прошу  провести  допоставку  продукції  та  перерахувати  на 
 наш
розрахунковий рахунок № ________ в
_______________________________
                                                                  
(назва банку)
м.__________ неустойку в розмірі _______ відсотків, що
становитиме
суму ____________ грн.

     Додаток:
     1. Копія договору № ________ від «___»_______________ 201_
р.
     2. Розрахунок неустойки.
     3. Реєстр рахунків на відвантажену продукцію (товар).

     Керівник підприємства
     або його заступник:             ________________
                                         (підпис)

     Дата _________________                Кому
__________________
     № ____________________                Адреса
________________
 

 

Тема статьи:

  • образец претензии по договору поставки украина
  • претензія по договору поставки зразок
  • претензія до договору поставки
  • претензия по договору поставки
  • претензія про сплату заборгованості за договором