Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари. Шаблоны.

Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення)
тари

Сума
_______________ грн.

     За накладною № ________ від «___»___________ 201_ р. Вам
було
відвантажено
_____________________________________________________
                        (найменування продукції, товару)
в
_______________________________________________________________.
                       (найменування тари)
     Згідно з договором (сертифікатом)
_________________________
від «___»___________ 201_ р.
_____________________________________
                                      (найменування тари)
у кількості _______________________ підлягає поверненню в строк
до
до «___»___________ 201_ р.
     Фактично _____________________________________ Вами
повернуто
                        (найменування тари)
«___»_________ 201_ р. у кількост
_____________________________,
не повернуто __________________________.
                    (кількість)
     У відповідності до ___________________ та договору
________
від «___»_________ 201_ р. просимо неповернут
___________________
                                               (найменування
тари)
у кількості _______________ відвантажити на нашу адресу негайно
та
сплатити штраф у розмірі __________________ грн., згідно з
доданим
розрахунком. Вказану    суму    просимо   пререрахувати   на  
наш
розрахунковий рахунок № _________ в ________________ м.
_________.
                                      (назва банку)

     Додаток:
     1. Копія рахунку про відвантаження продукції (товару) в
тарі.
     2. Копія договору (сертифікату).
     3. Копія документів про фактичні дати повернення тари.
     4. Розрахунок суми претензії.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       _________________
                                                    (підпис)

     Дата __________________             Кому
____________________
     № ____________________              Адреса
__________________
 

 

Тема статьи:

  • зразок претензії за договором поставки
  • претензія зразок
  • претензія по договору поставки
  • приклад претензії
  • претензія за договором поставки
  • претензія приклад
  • зразок претензії