Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає. Шаблоны.

Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не
вистачає

Сума
_______________ грн.

     За _________________________________ накладною
____________
               (вид накладної)
від «___»______________ 201 __ р.
на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)
______
_________________________________________________________________,
                          (найменування)
що оплачений нами за рахунком № _____ від «___»___________ 201_
р.
     Вантаж прибув
_______________________________________________
__________________________________________________________________
      (стан вагона або контейнера, пломб, маркірування тощо)
виданий залізницею без перевірки в порядку  ст.________ 
Статуту
залізниць, про що свідчить позначка станції призначення на
звороті
залізничної накладної.
     Під час приймання вантажу за участі представника
____________
__________________________________________________________________
                (громадськості, іншої організації)
було виявлено нестачу
____________________________________________
                            (найменування продукції, товару)
у кількості _______________ на суму _________________________
грн.
     Просимо  вартість  продукції,  якої  не  вистачає,   у  
сумі
__________________________ грн. із нарахуванням __________%
річних
у сумі ______________________ грн. за користування чужими
коштами,
а всього __________ грн. перерахувати на наш розрахунковий
рахунок
___________ в _________________________________
м._____________.
                            (назва банку)

     Додаток:
     1. Залізнична накладна № ____ від «___»______________ 201_
р.
     2. Акт приймання № __________ від «___»______________ 201_
р.
     3. Посвідчення    на    представника   громадськості   (іншої
організації) № _________ від «___»_____________ 201_ р.
     4. Розрахунок суми претензії.
     5. Телеграма про виклик вантажовідправника.
     6. Інші  документи,  що обгрунтовують претензію на
__________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                     ________________
                                                  (підпис)

     Дата ____________             Управлінню залізниц
__________
     № _______________            
_______________________________
                                   Адреса
________________________

 

 

Тема статьи:

  • претензія про виплату вартості продукції