Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків. Шаблоны.

Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів),
штрафу і збитків


               Сума _________________________ грн.


     Згідно з  договором №  _____ від «___»____________
201_ р.  за
накладною №  _____ від «___»__________ 201_ р.  на нашу
адресу Вами
було поставлено продукцію (товар)
________________________________
                                           (найменування)
у кількості ___________________ на суму _____________________
грн.
     Вантаж прибув у
_____________________________________________
                              (стан перевізних засобів)
вагоні (контейнері) за
___________________________________________
                                      (стан пломб)
пломбами ___________________________ у _________________
упаковці.
           (відправника, залізниці)      (стан упаковки)
     Ваш рахунок №  ______ від «___»______________ 201_ р.
оплачено
повністю.
     При прийманн
_______________________________________________
                          (найменування продукції, товару)
за якістю встановлено
___________________________________________,
                           (опис забракованої продукції)
що підтверджується актом №  _____ від «___»_______________
201_ р.,
складеним за участі представника
________________________________,
                                (громадськості, іншо
організації)
що діє на підставі посвідчення №  ____ від «___»___________
201_ р.
     Враховуючи, що у  встановлений  (узгоджений)  термін  дефекти
продукції (товару) не усунені, і керуючись
______________________,
пропоную Вам перерахувати на наш розрахунковий рахунок № 
_________
у ___________________________ м.____________ вартість
забракованої
        (назва банку)
продукції (товару) ________________ грн. (якщо рахунок оплачений),
штраф у розмірі _______%, що складає _______________________ грн.,
зазнані нами збитки в сум
______________________________________,
відповідно до рахунку, що додається, а всього _______________
грн.
     Продукцією, яку   прийнято   нами   на   зберігання, 
просимо
розпорядитися у ___________ термін.

     Додаток:
     1. Копія договору.
     2. Акт приймання продукції (товару) № 
_______________________
від «___»______________ 201_ р.
     3. Посвідчення представника _______________ № 
_______________
від «___»_________ 201_ р.
     4. Залізнична накладна №  ___________________.
     5. Розрахунок суми претензії, збитків.
     6. Платіжне доручення №  _____ від «___»______________
201_ р.
     7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.
     8. Виписки із ГОСТ, ТУ, ОСТ.
     9. Інші документи,  що обгрунтовують претензію,  на
_________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                       ________________
                                                   (підпис)

                                    До обласного Арбітражного
суду
                                    Дата
_________________________
                                   
____________________________
                                    Адреса:
______________________
                                   
______________________________
                                   
______________________________

Позивач:
________________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.
Відповідач:
_____________________________________________________.
Адреса:
_________________________________________________________.
Банківські реквізити
____________________________________________.