Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції без тари або в неналежній тарі. Шаблоны.

Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції без тари або в неналежній тарі. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання
немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в
неналежній тарі (упаковці)

 Сума
_______________ грн.

    
     За накладною № _____ від «___»______________ 201_ р.  на
нашу
адресу    надійшла    відвантажена    Вами    продукція   (товари)
__________________ у кількості ____________ на суму _________
грн.
     Ваш рахунок № __________ від «___»______________ 201_ р.
нами
оплачено повністю.
     Згідно з договором № _________ від «___»____________ 201_
р.,
ГОСТу, ДСТУ, ТУ,  ОСТу  ___  _____________________   продукція  
повинна
відвантажуватися
_________________________________________________
_____________________________________________________.
     При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари)
не
маркіровані,  надійшли без тари (упаковки) або в  неналежній 
тарі
(упаковці) ____________________, що підтверджується актом
______
від «___»______________ 201_  р., складеним за участ
представника
_________________________________________________________________,
посвідчення № _________ від «___»______________ 201_ р.
     Керуючись
__________________________________________________,
прошу  сплатити  штраф  у  сумі  ___________________________ грн.,
відшкодувати збитки в сумі  ____________________  грн.,  згідно 
з
калькуляцією, а всього _________________ грн., які перерахувати
на
наш розрахунковий рахунок № _______ в _________________ м.
______.
                                         (назва банку)

     Додаток:
     1. Накладна № _____ від «___»______________ 201_ р.
     2. Акт приймання № ____ від «___»______________ 201_ р.
3. Посвідчення представника __________________
_________________
від «___»___________ 201_ р.
     4. Телеграма про виклик представника постачальника.
     5. Розрахунок суми претензії.
     6. Виписка з договору, ГОСТ, ДСТУ,ТУ.
     7. Калькуляція.
     8. Інші  документи,  що  обгрунтовують претензію на
_________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                    _________________
                                                 (підпис)
     Дата __________________             Кому
____________________
     №_____________________             Адреса
__________________
 

 

Тема статьи:

  • претензія про відшкодування збитків зразок