Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості. Шаблоны.

Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектно
продукції, її вартості


                   Сума _______________ грн.


     Згідно з  договором № _____ від «___»____________ 201_ р. 
за
накладною № _____ від «___»____________ 201_  р.  на  нашу 
адресу
Вами було поставлено продукцію (товар)
___________________________
                                             (найменування)
у кількості ________________________ на суму ________________
грн.
     Вантаж прибув
_______________________________________________
                                  (стан пломб)
у вагоні (контейнері) за
_________________________________________
                                        (стан пломб)
пломбами ____________________________ у ________________
упаковці.
           (відправника, залізниці)      (стан упаковки)
     Ваш рахунок № ______ від «___»______________ 201_ р.
оплачено
повністю.
     При прийманні _____________________________________________
                           (найменування продукції, товару)
встановлено
_____________________________________________________,
                         (опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом № ______ від «___»______________ 201_
р.,
складеним за участі представника
________________________________,
                                (громадськості, іншо
організації)
що діє на підставі посвідчення № ____ від «___»___________ 201_
р.
    Враховуючи викладене та у відповідності до
___________________
пропоную  Вам  доукомплектувати продукцію (товар) або
перерахувати
на наш розрахунковий рахунок № ____________ у _________________
                                                  (назва банку)
м._____________________ вартість оплаченої некомплектно
продукції
______________ грн., штраф у розмірі __________________
відсотків,
що складає _________________ грн., а всього _________________
грн.

     Додаток:
     1. Копія договору.
     2. Акт приймання продукції (товару) №  _________________ 
від
«___»__________ 201_ р.
     3. Посвідчення представника № ___ від «___»__________ 201_
р.
     4. Телеграма  про  виклик  постачальника та
доукомплектування
продукції.
     5. Накладна № ________________________.
     6. Платіжне доручення № _______ від «___»____________ 201_
р.
     7. Розрахунок суми претензії.
     8. Інші документи, що обгрунтовують претензію, на
___________
сторінках.

     Керівник підприємства
     або його заступник:                      ________________
                                                  (підпис)

     Дата __________________              Кому
___________________
     № _____________________              Адреса
_________________

 

 

Тема статьи:

  • претензія на договір поставки
  • зразок претензії про невиконання умов договору