Заява про уточнення позовних вимог і внесення змін до предмету позову. Шаблоны.

Заява про уточнення позовних вимог і внесення змін до предмету позову. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ


ЗАЯВА
про уточнення позовних вимог і внесення змін до предмету позову

 

До
_______________ районного суду м. Києва

Позивач:
______________________________________

______________________________________,

(поштовий
ндекс, адреса)

Відповідач:
_____________________________________

______________________________________,

(поштовий
ндекс, адреса)

 

Ціна позову:
___________ грн.

 


ЗАЯВА
уточнення позовних вимог і внесення змін до предмету позову
про визнання права власності на спадкове майно та визнання
права на обов’язку частку

 

У провадженн
_____________ районного суду м. Києва знаходиться цивільна
справа за первісною позовною заявою (П.І.Б.) до (П.І.Б.) “про
визнання права на обов’язкову частку у спадщині” та зустрічною
позовною заявою (П. ініціали) до (П. ініціали) “про зменшення
обов’язкової частки у спадщині”.

Вимоги
зменшення обов’язкової частки у спадщині не ґрунтуються на
доказах, не мають законних підстав, не відповідають загальним
засадам цивільного законодавства України, зокрема, вимозі п. 6
ч. 1 ст. 3 ЦК України:

“6)
справедливість, добросовісність та розумність”.

Не
погоджуючись зі змістом та вимогами зустрічної позовної заяви,
позивач за первісною позовною заявою (П. ініціали), на підстав
ст. 31 ЦПК України, вважає за необхідне уточнити позовні вимоги,
а також внести зміни до предмету позову виклавши його у редакції:
про визнання права власності на спадкове майно та визнання
права на обов’язку частку”.

Обставини, на
підставі яких внесені уточнення до позовних вимог та зміни
предмету позову.


По-перше.

Заповідачем,
(П.І.Б.), чотирнадцятого червня дві тисячі п’ятого року
заповідано (П. ініціали) все його майно, яке мало б належати
йому на день смерті, і на яке він за законом мав би право.

На момент
смерті заповідача все майно подружжя (П.І.Б.) і (П.І.Б.):
житловий будинок, земельна ділянка, речі звичайної домашньо
обстановки та вжитку, майнові права на незареєстровані,
відповідно до вимог закону, другий жилий будинок та господарськ
споруди, — було набуте подружжям за час шлюбу та знаходилося у
х спільній сумісній власності без виділу часток із зазначеного
майна.

Відповідно до
вимог ч. 2 ст. 370 ЦК України: “У разі виділу частки із майна,
що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки
кожного із співвласників у праві спільної сумісної власност
рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом
або рішенням суду”», — ні домовленістю між подружжям, н
законом, ні рішенням суду частки у праві спільної сумісно
власності між подружжям (П. ініціали) і (П. ініціали) не були
змінені, а отже заповідальне розпорядження (П. ініціали) не може
охоплювати половину майна його дружини (П. ініціали), яка
померла 10 жовтня 2007 року, після свого чоловіка.


По-друге
.

10 серпня
2007 року внаслідок смерті заповідача, (П. ініціали), відкрилася
спадщина за заповітом на 1/2 частку у спільній сумісній
власності бувшого подружжя (П. ініціали) і (П. ініціали), яку
прийняли у встановленому законом порядку:

— зазначена у
заповіті від 14.05.2005 р., молодша дочка заповідача (П.
ніціали), (ч. 3 ст. 1268 ЦК України);


непрацездатна вдова заповідача (П. ініціали) у розмірі 1/6 права
на обов’язкову частку у спадщині (ст. 1241, ч. 3 ст. 1268 ЦК
України);


непрацездатна за інвалідністю та за віком старша дочка
заповідача (П. ініціали) у розмірі 1/6 права на обов’язкову
частку у спадщині (ст. 1241, ст. 1269 ЦК України).

Розрахунок
часток у спадщині за заповітом, враховуючи спадкоємців, як
мають право на обов’язкову частку:

1)
спадкоємців, які мають право на спадкування за законом у першу
чергу всього: 3;

2)
обов’язкова частка кожного із спадкоємців, що мають право на
обов’язкову частку, буде дорівнювати: 1/6 = 1/3 х 1/2;

3) частка (П.
ніціали) за заповітом після відрахування двох обов’язкових
часток становить: 4/6 = 6/6 — (1/6 + 1/6).


По-третє.

10 жовтня
2007 року внаслідок смерті спадкодавця (П.І.Б.) відкрилася
спадщина за законом на ту частку спадкового майна, яка не
охоплена заповітом, тобто 1/2 частку спільного спадкового майна
бувшого подружжя, а також на частку спадкового майна, що
відповідає 1/6 обов’язкової частки померлої.

Спадщину
після смерті (П. ініціали) у встановленому законом порядку, в
рівних частках прийняли:

— молодша
дочка спадкодавця (П. ініціали) (ч. 3 ст. 1268 ЦК України);

— старша
дочка спадкодавця (П. ініціали) (ст. 1269 ЦК України).

Таким чином,
після смерті матері молодша та старша дочки спадкодавця
спадкують за законом:

— (П.
ніціали) 1/2 частки від половини майна неохопленого заповітом
та 1/12 частки майна, що відповідає 1/6 обов’язкової частки
померлої;

— (П.
ніціали) 1/2 частки від половини майна неохопленого заповітом
та 1/12 частки майна, що відповідає 1/6 обов’язкової частки
померлої.

Всього
спадкоємці за законом у рівних частинах спадкують 7/12 часток
спадкового майна:

1) 1/2
дорівнює 6/12;

2) 6/12 +
1/12 = 7/12.


По-четверте.

Розрахунок
часток у спадкуванні (П. ініціали) та (П. ініціали) після смерт
х батька та матері (від загального об’єму спадщини):

1) всього
розмір частки (П. ініціали) після смерті її батька та матер
враховуючи загальний об’єм спадкового майна складає: 3/8 або
9/24 = (2/12 х 1/2) + (7/12 х 1/2);

1.1) розмір
частки (П. ініціали) при спадкуванні за правом на обов’язкову
частку у спадщині після смерті батька: 1/6 дорівнює 2/12;

1.2) розмір
частки (П. ініціали) у спадщині при спадкуванні за законом після
смерті матері становить: 7/12;

2) всього
розмір частки (П. ініціали) після смерті її батька та матер
враховуючи загальний об’єм спадкового майна складає: 5/8 або
15/24 = (8/12 х 1/2) + (7/12 х 1/2);

2.1) розмір
частки (П. ініціали) при спадкуванні за заповітом після смерт
батька та відрахування двох обов’язкових часток становить: 4/6
дорівнює 8/12;

2.2) розмір
частки (П. ініціали) у спадщині при спадкуванні за законом після
смерті матері становить: 7/12.


По-п’яте.

Старша дочка
заповідача, (П. ініціали), перебуваючи у стані непрацездатно
особи за віком та інвалідністю не поривала добрі стосунки з
своїми батьками піклувалася про них та допомагала своїм батькам
як тільки могла, хоча сама потребувала та на сьогоднішній день
потребує піклування, допомогу, догляд, необхідність у
достатньому життєвому рівні для себе, що включає достатн
харчування, одяг, житло.

Окрім цього,
твердження (П. ініціали) (молодшої сестри) про нібито неприязн
відносини з її (старшою сестрою) (П. ініціали), відповідно до ч.
1 ст. 1241 ЦК України, не можуть враховуватися судом, як
обставини, які мають істотне значення для зменшення розміру
обов’язкової частки у спадщині, а також не можуть враховуватися,
як взаємовідносини між заповідачем і особою, яка має право на
обов’язкову частку у спадщині.

Враховуючи
викладене, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 370, ст.
1241, ч. 3 ст. 1268, 1269 ЦК України, п. 18 ст. 4 Декрету КМ
України «Про державне мито», на основі ст., ст. 3, 31 ЦПК
України


ПРОШУ

_____________ районний суд м. Києва:

— прийняти до
розгляду заяву “про уточнення позовних вимог и внесення змін до
предмету позову”;

— визнати за
(П.І.Б.) право на обов’язкову частку у спадщині в розмірі 1/6
частки спадкового майна, що відкрилося після смерті її батька
(П.І.Б.) десятого серпня дві тисячі сьомого року за заповітом
від 14.06.2005 р.;

— визнати за
(П.І.Б.) право на спадкування за законом у розмірі 7/12 частки
спадкового майна, що відкрилося десятого жовтня дві тисяч
сьомого року після смерті її матері (П.І.Б.), а всього визнати
право власності на спадкове майно у розмірі 3/9 частки у
спадщині після смерті (П.І.Б.), (П.І.Б.);

— звільнити
(П.І.Б.), як інваліда другої групи, від сплати судового збору.

 

Додаток:
копія заяви відповідачу.

 

 
ата )                                                                                                                                    
 (Підпис)                       

 

 Тема статьи:

  • уточнення позовних вимог
  • уточнення позовних вимог в цивільному процесі
  • уточнення позовних вимог цпк
  • уточнення позовних вимог в адміністративному процесі
  • заява про уточнення позовних вимог в цивільному процесі
  • заява про уточнення позовних вимог в адміністративному процесі
  • зміна позовних вимог в цивільному процесі
  • уточнення до позовної заяви
  • уточнення позовних вимог у цивільному процесі
  • уточнення позовних вимог в цпк